Základní údaje

Základní škola Zdice, Žižkova 589, 267 51 Zdice

Ředitelka školy

Mgr. Vendula Grossová
Tel.: 734 639 750
E-mail: vendula.grossova@zszdice.cz

Statutární zástupkyně

Ing. Šárka Nováková
Tel.: 734 639 740
E-mail: sarka.novakova@zszdice.cz

Zástupce ředitelky školy v oblasti techniky a provozu

Mgr. Josef Bárta
Tel.: 775 620 208
E-mail: josef.barta@zszdice.cz

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jitka Palanová
Tel.: 777 796 911
E-mail: jitka.palanova@zszdice.cz

Metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Radek Hampl
Tel.: 604 871 919
E-mail: radek.hampl@zszdice.cz

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Kateřina Baumová
Tel.: 775 646 628
E-mail: katerina.baumova@zszdice.cz

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Ing. Helena Moutelíková
Tel.: 732 634 151
E-mail: helena.moutelikova@zszdice.cz


Kontakty do školy

Omlouvání žáků: 311 685 158

Rezervace školního hřiště a tělocvičny: p. Jiří Kožuch, tel. 775 550 428

Datová schránka ZŠ Zdice: x2fmuk3

Sekretariát: 311 686 576

Sborovna: 603 214 452

Školní klub: 775 550 429

Školní družina: 733 677 221

Školní jídelna: 311 685 374

Fakturační údaje

Základní škola Zdice
Žižkova 589
267 51 Zdice
IČO: 70990816
DIČ: CZ70990816
Bankovní účet: 364763359/5500