O spolku

Spolek, jak název napovídá, je občanské sdužení, které sdružuje rodiče a přátele školy ochotné pomoci při rozhodování o použití finančních prostředků, zúčastnit se aktivně při akcích ZŠ, zapojit se do spolupráce mezi školou a veřejností.

Každá třída má ve Spolku jednoho zástupce z řad rodičů a druhého zástupce-třídního učitele. Pokud není ve třídě vašeho dítěte žádný zástupce, neváhejte a nabídněte své síly a schopnosti vy.

Činnost Spolku je vymezena těmito základními body:

  1. Podílení se na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.

  1. Spolupráce se ZŠ Zdice při zajišťování školních akcí.

  2. Finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).

  3. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiální, manuální pomoc v rámci možností Spolku ZŠ Zdice.

Spolek spravuje finance, které se skládají z těchto základních zdrojů:

  • příspěvek rodičů na každého žáka 400 Kč/rok
  • sponzorské dary
  • výtěžek z akcí pořádaných školou nebo Spolkem

Tyto finance může škola použít na potřeby v souladu se Stanovami Spolku. 

 

 

Aktuality