Školní parlament

Význam školního parlamentu

 • Skládá se ze zástupců žáků 5. - 9. ročníku.
 • Zajišťuje komunikaci mezi třídními kolektivy, vedením školy a učiteli.
 • Rozvíjí smysl pro zodpovědnost (za podané návrhy, za plnění stanovených úkolů).
 • Poskytuje žákům možnost podílet se na rozvoji školy.
 • Podporuje spolupráci tříd.
 • Proměňuje fyzické prostředí školy a jejího okolí.
 • Zlepšuje atmosféru ve škole (pomáhá při organizaci celoškolních akcí).
 • Podporuje charitu (adopce na dálku, krabice od bot, atd.).
 • Uplatňuje demokratické principy myšlení.

Povinnosti člena šk. parlamentu

 1. Účastnit se všech jednání parlamentu.
 2. Zastupovat třídu.
 3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky.
 4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.


Práva člena šk. parlamentu

 1. Vyslovit svůj názor.
 2. Účastnit se pokud možno všech akcí parlamentu.
 3. Řešit nejasnosti s učiteli i vedením školy.
 4. Radit se s třídou a její názor sdílet na jednání parlamentu.

 

Věříme, že program parlamentu bude pro žáky i učitele zajímavý a přínosný.

Můžete nás sledovat na instagramu na oficiální stránce parlamentu ZŠ Zdice.

Školní instagram