3. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

HANA KOŠŤÁLKOVÁ

 

Denně

  • Činnost odpočinková

(četba knih a časopisů, malování, povídání na různá témata, besedy, zábavné hry,  smyslové, deskové a konstruktivní hry  - individuálně podle zájmů dětí)

 

Pondělí:

  • ZČ sportovní

(míčové hry, soutěže, vycházka, tělocvična, hřiště, třída - pohádkové odpoledne a individuální zábava dětí při dlouhé ŠD)

Úterý:

  • ZČ výtvarná

(malujeme na různá témata - podle ročních období, svátků, podle tématu týdne a podle fantazie dětí)

Středa:

  • ZČ přírodovědná

(pobyt venku a vycházka, povídání si na témata můj domov, město a okolí, zvířata, rostliny, roční období, člověk a lidé kolem nás)

Čtvrtek:

  • MPP hry

(hry naučné, zábavné, podporující pozitivní klima ve ŠD, spolupráci, toleranci či vzájemnou komunikaci)

Pátek:

  • ZČ pracovní

(tvorba drobných výrobků a dekorací, konstruktivní, deskové a smyslové hry individuálně podle zájmu dětí. Pohádkové odpoledne ve ŠD - četba. poslech, video a DVD)

 

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy