ŽÁCI UČITELEM

Publikováno: 9.4.2024 Autor(ka): Zdeňka Patková

Dnes proběha akce Žák učitelem. Vlčata přišly učit žákyně 6. ročníku. Učitelky Radka, Tereza a Bětka si připravily hodinu AJ a ČJ. Tato akce přiměla žákyně nejen si učivo dobře zopakovat, ale také se vžít do role učitele, která není vždy lehká. Vždyť mluvit k tématu před třídou, vysvětlovat a udržet pozornost svých spolužáků, byť jen 10 minut, není jednoduché. Zároveň jsem viděla, že mnohé tento netradiční způsob výuky bavil. Radka, Tereza i Bětka působily u tabule jako skutečné učitelky.