Projektový den “Zábavný kvíz” 22.,23.2.2024

Publikováno: 22.2.2024 Autor(ka): Lucie Pavlovská

V tyto dny proběhl projektový den "Zábavný kvíz" pořádaný školním klubem pro všechny oddělení školní družiny. Tato akce proběhla ve školní tělocvičně. Děti ze školní družiny byly rozděleny do 8 týmů z různých odděleních. A každý tým měl na starosti děti ze školního klubu. Děti odpovídaly na otázky z různých okruhů (např. ze sportu, pohádek, zeměpisu, času, zvířat, aj.). Snažíme se, aby děti mezi sebou komunikovali, spolupracovali a dozvěděli se něco nového.