Naše škola je zapojena do projektu MAP IV.

Publikováno: 20.5.2024 Autor(ka): Josef Bárta

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je polufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Přiložené soubory ke stažení